Generationsskifte

Knud Heller overlader roret til Peter Heller. I de forudgående år havde virksomheden udviklet sig fra at være et produktions- og apteringsværft til hovedsagligt at beskæftige sig med reparationer af lystbåde. I forbindelse med generationsskiftet begyndte en ny æra for virksomheden.