Yachtflag

YF flagYachtflag - YF flag - Bådflag - Hellers.dk

Der er intet så smukt som et skib med et flot og rigtig sat splitflag. 

Ønsker du et YF flag i rigtig god kvalitet, fremstillet af markedets stærkeste vævede flagdug og med smukt broderede bogstaver YF i det øverste kvadratiske hjørne? Så er du kommet til den rette side!

Nederst på siden kan du læse mere om Yachtflagets historie, regler og skik når der føres Yachtflag. 

Yachtflag
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{value}}
Fra

Historien om Yachtflaget

Der er ingen dansk lovgivning, der direkte regulerer borgernes flagning med Dannebrog, men splitflaget er det officielle Danmarkssymbol og må kun anvendes af statsinstitutioner, med nogle enkelte undtagelser. Yachtflaget er én af disse undtagelser, idet: "Herboende danske tilhørende dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart må føre det såkaldte yachtflag".

Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.

Det første Yachtflag blev hejst for første gang i 1865 af skibsreder H. P. Prior, der havde købt afdøde Frederik VIIs yacht s/s FALKEN i 1864. Efter at havde udrustet skibet som lystyacht søgte Prior tilladelse til at føre særligt dansk splitflag.

Tilladelsen blev givet ved kgl. resolution af 15. august 1865, der angiver at flaget for danske lystyachter skal bestå af det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i den øverste firkant nærmest masten.

Yachtflagets størrelse

Det er umuligt at angive den rigtige størrelse på et yachtflag. Men som udgangspunkt tilstræber man, at flagets højde (liget) er ⅔ af flagspillets længde og samtidig kan man bruge den gamle tommelfingerregel der siger, at hækflaget bør have en sådan størrelse, at det lige holder klar af vandet. Længden på flagspillet og størrelsen af YF flaget afhænger derfor af bådens udformning og flagfodens placering. 

Dog kan man tage udgangspunkt nedenstående størrelser som en retningsline. 

YF flag til både op til 20 fod  : Flaglængde:   60 cm 

YF flag til både op til 25 fod : Flaglængde:   80 cm 

YF flag til både op til 30 fod : Flaglængde: 100 cm 

YF flag til både op til 35 fod :  Flaglængde: 125 cm 

YF flag til både op til 40 fod :  Flaglængde: 150 cm 

YF flag til både op til  45 fod:  Flaglængde: 175 cm 

YF flag til både op til 50 fod :  Flaglængde: 200 cm

YF flag regler og etikette

Når du sætter flaget på din yacht skal du følge samme  etikette som med Dannebrog. Flaget er landets symbol og skal derfor behandles på en værdig måde. 

  • Når flaget hejses bør sættes tæt på flagknoppen eller blok. 
  • Hejsning og nedhaling af flaget skal foregå i roligt tempo. 
  • Når flaget hejses, kippes eller nedhales , må det ikke røre ved vandet eller dækket.
  • Flaget bør altid være helt og rent. Man bør ikke hejse et iturevet, snavset eller falmet flag. 

Ved flagning i havn, når du ligger for anker eller bugseres føres der hækflag, altså YF flag i flagspillet på hækken. 

Under sejlads er det mest brugte stadig af føre hækflag, men Yachflaget kan også hejses i masten alt efter rigtype.

  • Enmastet fartøj med bermudarig : Placeres Yachtflaget fra agterkant af storsejlets flynder. 
  • Yawl eller ketch : Yachtflaget sættes fra mesantoppen. Gerne på flagpind.
  • Gaffel eller luggerrig : Sættes YF flaget fra nokken på gaffelen. 
  • Sprydstagsrig : Yachflaget hejses fra nokken af agterste sprydstage.

Ved ankomst til havn nedhales flaget fra riggen og hækflaget hejses.

At kippe med flaget

Det at kippe med flaget er en af de smukke skikke der bruges til at hilse på andre skibe vi møder på vandet.  Når der sejles med hækflag Kippes der med flaget ved at tage flagspillet op af flagholderen og langsomt bevæge flaget fra lodret til vandret, for der efter at sætte det tilbage i flagholderen. Flaget holdes vandret indtil det skib der hilses på har besvaret hilsenen ved at kippe med flaget. 

Sejles der med Yachflag i riggen vil man kippe med flaget ved at nedhale flaget langsomt til ca halv for derefter at hejse det fuldt igen, når skibet der hilses på også kipper med flaget hejses flaget igen til tops. 

Flagtider

I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 08.00. Flaget nedhales hele året ved solnedgang. Yachtflaget bør kun være oppe når der er besætning på båden, forlades båden bør flaget tages ind. Til søs kan Yachtflaget føres døgnet rundt.