Tjekliste når båden skal på land

Gøres mens båden er i vandet 

 • Husk at bestille tid til optagning af båden. 

 • Husk at nogle forsikringsselskaberne kræver båden på land før en hvis dato. 

 • Vask båden indvendig og udvendig for at fjerne salt. 

 • Kontroller alle beslag og tjek for utætheder i dækket (Beslag).

 • Tag sejlene af, rengør dem for salt og tør dem grundigt (Kaleche-Sejl).

 • Kontroller skøder, fald og tovværk for slidtage og skyld dem grundigt i ferskvand uden sæbe (Tovværk).

 • Tøm vandtanke og spildevandstanke (VVS bådartikler).

 • Tjek søventilerne om de kan dreje, og om de er tætte (VVS bådartikler).

 • Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt konservator for at undgå dieselpest. Eller alternativt tøm tanken helt (BIO-Protect)

 • Afbryd de elektriske forbindelser – og tag batterierne med hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit (EL artikler).

 • Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis det er muligt for at undgå tyveri (EL artikler).

 • Tjek stativ/bukke og gør landpladsen klar til båden (Bådstøtter).

 

Når båden er på land

 • Kontroller kølen og glasfiberlamineringen for skader.

 • Spul bunden, mens den er våd. Så er den nemmere at slibe (Børste og svampe).

 • Poler fribord mm  og giv den voks (Bådplejeprodukter).

 • Skal båden overdækkes, så tjek presenningen for huller, så der ikke kan komme vand ind (Presenning).

 • Tøm båden for alt som kan suge fugt (Affugtere).

 • Tjek rorlejer for slør. Har du rat, så tjek for slør i styrewiren, så den ikke kan hoppe af kvadranten.

 • Tjek også de bolte, der holder rorsystemet sammen (Bolte)

 • Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag på fribord eller i vandlinjebælte (Gelcoat).

 • Undersøg revner og brud i masten (Mast og rig).

 • Tjek wirenes kordeler, taklinger og splejsninger igennem.

 • Rulleforstagets furler skylles i bund og top (brug ikke fedt eller olie).

 • Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand (Smøremidler + filtre).

 • Skift gearolie på påhængsmotorer. Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpeller (Smøremidler).

 • Tjek indenbordsmotorens propeller og propelakse for tæring og slør (Propeller).

 • Udskift zink-anoder på propel og propelakse (Zink anoder).

 

Hvis båden skal blive i vandet

 • Kontakt dit forsikringsselskab for at sikre dig, at der er dækning året rundt. 

 • Sæt ekstra kraftige og lange fortøjninger på (Fortøjningstov).

 • Luk for søventilerne og frostsikre dem (VVS bådartikler).

 • køb en affugter til at holde båden fri for fugt (Affugtere).