Nødraketter

Nødraketter | hellers.dk |

Nødraketter er et must at have på sin båd. Faldskræmsraket affyres i nødstilfælde,og er dag- og natsignal og frigiver en rød stjerne op i luften. Vores røde håndblus affyres også i nødstilfælde indenfor kort rækkevidde, som bruges til at lokalisere ens position og vise overhængende livsfare. Vores hvide håndblus affyres i nødsituationer ved sammenstød eller for at vise kontakt. Bruges også for at belyse områder til eftersøgnings og redningsoperationer. Håndblus er velegnede til indre farvande og tæt under land. Røgblus er velegnede til helikopterredninger.

Du har størst sikkerhed for at blive opdaget, hvis du affyrer en faldskærmsraket. De bliver skudt mere end 300 meter op i luften og kan ses op til 5 sømil væk.